Invest Compostela

COMPOSTELA MÓVESE 2016

  Este programa de dinamización económica ten como principal obxectivo apoiar un modelo de desenvolvemento económico local endóxeno, cooperativo e asentado na identidade e na historia do territorio no que se produce. Buscamos asentar os procesos de mellora empresarial e emprendemento nos valores diferenciais do tecido socioeconómico do concello contribuindo con cada iniciativa a conquerir os obxectivos deseñados e dar cumplimento aos obxectivos enumerados a continuación.

Invest Compostela

COMPOSTELA MÓVESE 2015

O obxectivo da Concellería de Desenvolvemento Económico ao crear "Compostela Móvese"  é dinamizar o tecido  empresarial de Santiago. Este novo programa coordinará todas as actividades vinculadas co fomento da actividade empresarial na cidade.

Invest Compostela

MELLORAR E MEDRAR EN URBANA SANTIAGO NORTE

A Concellaría de Economía, Comercio, Turismo e Mercados convoca no marco do programa Urbana Santiago Norte, proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) o programa “MELLORAR E MEDRAR EN URBANA SANTIAGO NORTE”.

Invest Compostela

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2013

“Santiago Investors Support” ten tres obxectivos: impulso e mellora da competitividade empresarial e comercial; proxección exterior e captación de investimentos; posta en valor e dinamización da actividade económica. Os públicos aos que se dirixe o programa son: persoas emprendedoras e inversores interesados en desenvolver proxectos empresariais no Concello; empresas e comercios xa asentados en Santiago; persoal das empresas e comercios da cidade.

Invest Compostela

Santiago Investors Support 2012

O programa Santiago Investors Support 2012 , integra continuando coa actividade realizada en anos anteriores nos programas Compostela Activa  e Rede de Cooperación Local todas as accións da Oficina de Economía relacionadas co apoio a cultura emprendedora, á creación de novas empresas e á mellora da competitividade do tecido económico local.

Compartir: