Normas para medir as novas formas de traballo invisibles

30/10/2018 Unha histórica conferencia da Organización Internacional do Trabajo - OIT, acordou novas clasificacións do emprego que toman en conta os límites borrosos entre o traballo dependente – nunha relación de emprego tradicional cun único empleador – e o traballo independente, a tendencia cara a formas de traballo máis individualizadas, e o xurdimento de novas formas de emprego, incluídas as plataformas en liña, o traballo para pedido, o traballo colaborativo, o emprego temporal e o traballo a través de axencia.

A Conferencia dedicou atención especial á informalidade e a como mellorar os métodos para ofrecer un mellor asesoramento sobre políticas.

Ligazóns relacionadasCompartir:
TRABALLO medición autónomo Economía Social emprego temporal fixo