COMPRAS PÚBLICAS

Novos enfoques para as compras públicas

20/05/2019 Precísase un enfoque completamente diferente para deseñar e construír as cidades do futuro. A verdadeira oportunidade para as cidades reside en considerar as compras como un punto de entrada para novos socios e recursos e como un medio para xerar formas alternativas e creativas de abordar os problemas.

Pero conseguir isto, significa simplificar os procesos internos para eliminar ineficiencias, eliminar os obstáculos que desaniman aos provedores para formular unha oferta e pasar dun proceso que se basea unicamente na xestión de riscos e o cumprimento dos requisitos legais a outro que, sendo xusto, equitativo e completamente legal, poida responder mellor aos desafíos e incluír ciclos de retroalimentación e mellora. Estes cambios poden fomentar unha nova cultura de compras na que os contratistas funcionen como socios na creación conxunta de infraestrutura e servizos da cidade e, así, satisfacer mellor as necesidades dos cidadáns.

Ligazóns relacionadasCompartir:
compras administración xestión desenvolvemento innovación servizos