Compilación de información oficial sobre as actividades económicas autorizadas a operar

20/03/2020 Pódese consultar nesta nova a documentación oficial publicada polo Goberno Estatal e pola Xunta de Galicia que afecta á capacidade de operar das empresas no estado español e na comúnidade autónoma de Galicia. Actualizada a 31 de marzo de 2020: Orden SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación do Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos precisos entre o lugar de residencia e o de traballo. Actualizado a 30 de marzo de 2020: Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuido recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servicios esenciais, coa fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19.

Pódese consultar nesta nova a seguinte documentación oficial:

Para calquera dúbida que puidera xurdir sobre esta documentación, pregamos remitades as vosas consultas por correo electrónico á dirección cersia@santiagodecompostela.galCompartir:
COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados