Compilación de información oficial sobre as medidas relativas a transporte e mobilidade

20/03/2020 Pódese consultar nesta nova a documentación oficial publicada polo Goberno Estatal sobre medidas relativas a transporte e mobilidade.   Orden SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación do Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos precisos entre o lugar de residencia e o de traballo. Actualizado a 30 de marzo de 2020: Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuido recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servicios esenciais, coa fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19.Compartir:
COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados