O freno do consumo dos fogares, outro síntoma da ralentización económica

O freno do consumo dos fogares, outro síntoma da ralentización económica
25/09/2018

O bo comportamento da economía española require necesariamente dunha evolución positiva do consumo, que representa máis da metade do PIB nacional. O forte tirón da demanda interna durante os últimos anos foi un dos principais motores que impulsou a recuperación, polo que a súa perda de dinamismo durante os últimos trimestres é en gran medida responsable da actual desaceleración.

crise consumo desceleración pib economía

Ler máis

O Concello de Madrid aposta pola reserva de mercado e dá o seu apoio ás empresas de inserción

O Concello de Madrid aposta pola reserva de mercado e dá o seu apoio ás empresas de inserción
11/07/2018

O Concello de Madrid anunciou que quere reservar a determinadas organizacións o dereito para participar nos procedementos de licitación dos contratos de servizos de carácter social, cultural e de saúde, cuxo obxectivo sexa a realización dunha misión de servizo público, cuxos beneficios se reinvistan e cuxas estruturas de dirección ou propiedade da organización baséense na propiedade das persoas empregadas, ou en principios de participación, ou esixan a participación activa destas persoas. As condicións para este procedemento de reserva de mercado están definidas na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Economía Social economía social innovación RESERVA empresas. mercados contratación

Ler máis
Compartir: