Axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT

27/01/2018

As axudas destínanse a sufragar as accións, gastos e pagamentos establecidos en cada modalidade, que se produzan e realicen entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018, dentro do período dun ano desde o inicio da actividade da empresa, coas particularidades establecidas para cada modalidade.

As empresas cualificadas como IEBT poderán solicitar as seguintes modalidades de axudas: a) Subvención á creación directa de emprego estable. b) Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación. c) Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
emprego XUNTA base tecnolóxica