SEGURIDADE SOCIAL

Bonificación nas cotas da Seguridade Social para traballadores fixos discontinuos vinculados á actividade turística

28/03/2020

Amplíanse as bonificacións á Seguridade Social para contratos fixos descontinuos que se realicen entre os meses de febreiro e xuño nos sectores de turismo, comercio e hostalería vinculados á actividade turística.

As empresas, excluídas as pertencentes ao sector público, dedicadas a actividades encadradas nos sectores do turismo, así como os do comercio e hostalería, sempre que se atopen vinculadas ao devandito sector do turismo, que xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño e que inicien ou manteñan en alta durante os devanditos meses a ocupación dos traballadores con contratos de carácter fixos descontinuo, poderán aplicar unha bonificación nos devanditos meses do 50 por cento das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como polos conceptos de recadación conxunta de Desemprego, FOGASA e Formación Profesional dos devanditos traballadores.

Esta medida se aplicará desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o día 31 de decembro de 2020.

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
Seguridade Social