Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

WEBINAR Plan de Reactivación Económica do comercio local, autónomos e micropemes.

26/05/2020

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela  organiza este webminar informativo sobre o Plan Marco de Reactivación Económica do Concello de Santiago no marco das actividades de colaboración conveniadas co Concello de Santiago e o obxectivo de mellorar o coñecemento das liñas municipais de axudas postas en marcha a raíz da crise do COVID-19 polo Concello de Santiago.

    • Análise das líñas de axudas para a reactivación económica do comercio, autónomos e mecropemes de Santiago de Compostela trala situación provocada pola crise do COVID-19 correspondentes á anualidade 2020.

 

    • Importes e prazos.

 

    • Obxectivos específicos de cada unha das liñas da convocatoria. 

 

 

Interveñen:

 

Xosé Sanchez Bugallo.- Alcalde Concello de Santiago. Obxectivos do plan de reactivación do comercio local

 

Lucía Castro.- Técnica do Concello de Santiago. Análise e presentación das liñas de axudas

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados