IGAPE

Ampliación do prazo de execución dos proxectos e de presentación da solicitude de cobramento dos premios e axudas aos proxectos piloto Industria 4.0

17/06/2020

Ampliación do prazo de execución dos proxectos e de presentación da solicitude de cobramento dos premios e axudas aos proxectos piloto Industria 4.0

Fixáse no 7 de agosto de 2020 a data límite para a execución dos proxectos establecida no parágrafo segundo do resolvo cuarto da Resolución do 19 de xullo de 2018 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos premios e axudas aos proxectos piloto Industria 4.0 (III Piloto Industria 4.0 2018) en Galicia, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Fixáse no 21 de agosto de 2020 a data límite para presentar a solicitude de cobramento, tanto para as pemes beneficiarias como para os organismos intermedios, establecida nos parágrafos segundo e terceiro do resolvo cuarto da devandita resolución.

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
IGAPE