CAMARA COMPOSTELA

MOOC Elaboración dun plan de negocio

02/07/2020

DATA: Do 15/09/2020 ao 15/10/2020

Cando se ten unha idea de negocio, elaborar un Plan de Negocio é fundamental, non só porque é a mellor tarxeta de presentación dun proxecto empresarial senón tamén para centrarse e facer un estudo moi exhaustivo da idea e o camiño para convertila en negocio. A través deste curso aportaránse os coñecementos básicos necesarios para elaborar un plan de negocio y analizáranse as características que debe reunir todo plan de negocio

Contidos

  • Por qué elaborar un plan de negocio?
  • O estudo de viabilidade
  • Indicadores, diagramas e materiais
  • Estructura do plan de negocio
  • Actualización do plan de negocio
Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
CAMARA COMPOSTELA