GOBERNO DE ESPAÑA

Funcionamento do Fondo de apoio á solvencia de empresas estratéxicas.

24/07/2020

O Real Decreto-lei 25/2020, do 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego, crea o «Fondo de apoio á solvencia de empresas estratéxicas, fondo carente de personalidade xurídica», adscrito á Administración Xeral do Estado a través do Ministerio de Facenda.

O Fondo será xestionado, a través de SEPI, polo Consello Xestor. Corresponde a SEPI a análise e valoración das operacións, previos á resolución das solicitudes polo Consello Xestor.

Os recursos do Fondo financiaranse con cargo ao crédito extraordinario previsto no apartado 3 do artigo 2 da Real Decreto-lei.

As condicións das operacións financiadas con cargo ao Fondo están definidas no Anexo II da orde.

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
GOBERNO DE ESPAÑA