IGAPE

Esgotamento de crédito destinado á concesión de axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario

27/07/2020

O crédito dispoñible para concesións era de 2.500.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1.741A.7701. O 10 de xullo de 2020 esgotouse o crédito dispoñible para a concesión destas axudas despois de resolver as solicitudes completadas ata o 2 de xullo de 2020.

O prazo de presentación de solicitudes debe, por tanto, considerarse esgotado.

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
IGAPE