GOBERNO DE ESPAÑA

Termos e condicións primeiro tramo avales ao financiamento de empresas e autónomos

29/07/2020

O artigo 1 da Real Decreto-lei 25/2020, do 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego, crea unha nova liña de avais públicos por importe máximo de 40.000 millóns de euros que complementa as xa activadas no curso do ano e permite atender ás necesidades de liquidez estimadas para os próximos meses.

Co fin de despregar a devandita medida, o presente Acordo libera un primeiro tramo de avais por importe de 8.000 millóns de euros, co fin de dar cobertura ao financiamento outorgado por entidades financeiras supervisadas a empresas e autónomos para que estes poidan atender as súas necesidades de liquidez para gastos correntes así como as derivadas da realización de novos investimentos.

Este primeiro tramo da nova liña de avais estará ao dispor de pemes, autónomos e resto de empresas con domicilio social en España, permitíndose ata unha cobertura máxima do 80% para autónomos e pemes e do 70 % para o resto de empresas. As entidades financeiras supervisadas consideradas elegibles para este tramo son as entidades de crédito, establecementos financeiros de crédito, entidades de diñeiro electrónico e entidades de pago. A diferenza da liña de avais anterior de 100.000 millóns de euros, en que o prazo máximo de cobertura chegaba aos cinco anos, nesta ocasión amplíase ata os oito anos. Iso é debido a que se entende que a cobertura de necesidades de financiamento para a realización de investimentos require dun prazo de tempo superior.

As condicións e requisitos aplicables están detalladas no Anexo I da resolución

Prazo:

Non existe un prazo límite definido.


Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
GOBERNO DE ESPAÑA