Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía ,Empresa e Innovación

EXTRACTO de la Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se acuerda publicar las bases reguladoras de los premios de Artesanía de Galicia y su convocatoria para el año 2020 (

En prazo de inscrición 26/10/2020


Publícase o extracto da convocatoria  ( DOG Nº 215 do 26/10/2020 ) cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.go.es/bdnstrans/index).

 

 

emprendedores autónomos comercio mercados desenvolvemento

Consellería Medio Rural

EXTRACTO da Orde do 16 de outubro de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D).

En prazo de inscrición 22/10/2020

Obxecto: Convocar para o exercicio orzamentario 2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D, axudas para o sector de flor cortada e planta ornamental), de acordo con as bases reguladoras establecidas no Real decreto 883/2020, do 6 de outubro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector de flor cortada e planta ornamental (BOE núm. 265).

Consellería Medio Rural COVID19 autónomos empresas mercados

Cámara Comercio Santiago

CAPTACION INICIATIVAS E COLABORADORES DO MUNDO EMPRESARIAL PARA O PROXECTO SPIN UP

En prazo de inscrición 16/10/2020

A Cámara de Comercio de Santiago e a Asociación Empresarial do Tambre, como socios do proxecto Spin Up “Definición e implementación de núcleos locais de transferencia para a promoción de SpinOffs Universitarias e StarUps innovadoras” buscan iniciativas e colaboradores do mundo empresarial para participar neste proxecto europeo que ten como obxectivo final estimular a creación de empresas a través da transferencia de tecnoloxía e coñecemento no Espazo de Cooperación, mediante o encontro entre o tecido produtivo e a oferta dos axentes xeradores de coñecemento.

Cámara Comercio emprendedores empresa autónomos

CLUSAGA

Aberta a convocatoria de C- VoUCHER para apoiar plans de economía circular en pemes

En prazo de inscrición 15/10/2020

O proxecto C- VoUCHER abriu a súa segunda convocatoria “ for adopters” co obxectivo de atraer a pequenas e medianas empresas dos ámbitos da saúde, economía azul, téxtil, agroalimentación e fabricación que queiran desenvolver plans empresariais de economía circular para transformar as actuais cadeas de valor lineais en circulares.

CLUSADA empresas mercados comercio

Compartir: