CAMARA COMPOSTELA

Selo "comercio de confianza"

En prazo de inscrición 23/05/2020

A Cámara de Comercio de España e a rede de Cámaras territoriais poñen en marcha o selo “Comercio de Confianza”, que acredita que os comercios cumpren os protocolos sanitarios e de seguridade establecidos no Protocolo e Guía de Boas Prácticas da Secretaría de Estado de Comercio.

CAMARA COMPOSTELA

CAMARA COMPOSTELA

Selo "Compra do noso"

En prazo de inscrición 23/05/2020

O empresariado galego únese para crear un selo que favoreza o consumo de produtos e servizos galegos. “Compra do Noso”é unha proposta aberta a toda a sociedade, organizacións empresariais e institucións para reactivar a economía.

CAMARA COMPOSTELA

CAMARA COMPOSTELA

Asesoramento a empresas e profesionais culturais

En prazo de inscrición 22/05/2020

A Xunta de Galicia, en colaboración coa Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, pon en marcha un servizo de asesoramento dirixido a empresas e profesionais culturais no marco do Plan de Reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados do COVID-19.

CAMARA COMPOSTELA

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Anulación de diferentes convocatorias relacionadas co turismo

En prazo de inscrición 19/05/2020

As restricións á libre circulación de persoas acordadas polas autoridades están a afectar a todos os sectores da nosa economía, pero especialmente produciuse un forte impacto no sector turístico, que se viu obrigado ao peche dos seus negocios pola Orde SND/257/2020.

Por outra banda, e aínda contando co levantamento do estado de alarma, a incerteza que xera o COVID-19 fai pensar nunha menor demanda de servizos turísticos, unha limitación ás concentracións de público e nunha forte baixada do turismo, especialmente o internacional. Unha nova etapa que supón un cambio de modelo e que nos vai exixir situar a Galicia como un destino seguro.

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Convocatoria de Axudas a Empresas para a Reactivación Económica Compostela Móvese 2020 COVID19

En prazo de inscrición 19/05/2020

O obxecto destas bases é regular a concesión de axudas para a reactivación económica das microempresas de Santiago de Compostela trala situación provocada pola crise do COVID-19 correspondentes á anualidad 2020.

Os obxectivos específicos desta convocatoria de axudas son:

  • minimizar o impacto da crise económica derivada da COVID-19
  • achegar recursos para atender as necesidades de liquidez das microempresas.
  • facilitar a súa recuperación económica
  • contribuír ao mantemento da actividade económica e á protección do emprego

Gastos subvencionables

Consideraranse subvencionables os gastos que seguen:

  • Xuros dos préstamos (De entidades de crédito, entidades financeiras de crédito, entidades de diñeiro electrónico, ou entidades de pagos rexistradas e supervisadas polo Banco de España) concertados con posterioridade ao 14 de marzo de 2020 e efectivamente pagados desde o 14 de marzo de 2020 ata o 2 de novembro de 2020.
  • Liquidacións das pólizas de crédito devindicadas e efectivamente pagadas entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 2 de novembro de 2020.

Debido a un erro na elaboración do extracto das bases da convocatoria para a súa publicación no BOP Coruña, no extracto publicado no BOP Coruña de 15 de maio de 2020 cando se refire ás empresas ás que vai dirixida a convocatoria de axudas aparece MICROPEMES DE MENOS DE SEIS TRABALLADORES/AS  cando debería decir "MICROPEMES DE MENOS DE ONCE TRABALLADORES/AS.

Publicouse con data 19 de maio de 2020 no BOP Coruña a correspondente corrección deste erro,deixándo sen efecto anterior o prazo de presentación de solicitudes que abre polo tanto o 20 de maio e exténdese ata o 17 de xuño de 2020.

Ás bases completas da convocatoria que poden descargarse nesta web tanto en galego como en castelán e que poden ademáis consultarse na web da Base de Datos Nacional de Subvencións no seguinte enlace, sendo o código identificar deste PROGRAMA DE AXUDAS A REACTIVACION ECONÓMICA COMPOSTELA MOVESE 2020 COVID19 o 505698:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/505698

 

COVID-19 emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Compartir: