Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Plans de Reactivación Económica para establecementos de Comercio Minorista.

En prazo de inscrición 24/04/2020

A crise socioeconómica orixinada pola crise sanitaria do COVID19 ten orixinado unha especial situación de indefensión naquelas empresas que ou ben se viron obrigadas a cesar a su actividade durante o periodo de confinamento ou ben tiveron que cambiar a operativa da mesma reducíndose o nivel de actividade e facturación das empresas como é o caso do sector do comercio minorista.

Dende o Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago estase dende o inicio da crise informando sobre os cambios lexislativos e os programas públicos de axudas dispoñibles, pero dada a extensión no tempo das medidas de confinamento considérase preciso no marco do programa “Compostela Móvese 2022 COVID19” aprobado en Xunta de Goberno Local de 20 de abril de 2020 reforzar o traballo que se está realizando neste servizo con un servizo de consultoría especializados nos sectores identificados como estratéxicos por este.

COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Compartir: