IGAPE

Modificación das axudas aos proxectos de reorganización produtiva para a fabricación de equipamento sanitario

En prazo de inscrición 19/05/2020

Modificase a Resolución do 13 de abril de 2020 pola que se publica o acordo do Consello de Dirección do Igape que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

IGAPE

XUNTA DE GALICIA

Reanudación procedementos administrativos

En prazo de inscrición 11/05/2020

Autorizase a continuación de procedementos, excluidos subvencións e contratacións que son obxecto de acordos específicos, da Consellería de Economía, Emprego e Industria que deben continuar coa súa tramitación durante a vixencia do estado de alarma.

XUNTA

Compartir: