RED.ES

Axudas ao desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos baseados en tecnoloxías habilitadoras dixitais

En prazo de inscrición 06/08/2020

Ten como obxectivo financiar proxectos de desenvolvemento experimental sobre intelixencia artificial como machine learning; deep learning; neural networks, desenvolvemento de solucións, aplicacións ou servizos que melloren a eficiencia dos servizos sanitarios, internet das cousas, tecnoloxías de procesamento masivo de datos e información, computación de alto rendemento, computación na nube, procesamento de linguaxe natural, ciberseguridadE; biometría e identidade dixital, blockchain, robótica, realidade virtual e aumentada, efectos especiais e simulación, Micro/nanoelectrónica, impresión 3D e fabricación aditiva.

RED.ES

RED.ES

Axudas para o desenvolvemento da oferta tecnolóxica en contidos dixitais

En prazo de inscrición 06/08/2020

Persegue financiar proxectos de empresas baseados no desenvolvemento tecnolóxico sobre os seguintes contidos dixitais: posta ao dispor de datos de forma masiva e en formatos reutilizables, tratamento de datos aplicada á mellora da asistencia sanitaria e ás crises sanitarias, videoxogos, animación dixital, música, cinema e vídeo, contidos audiovisuais, publicacións dixitais, publicidade dixital, redes sociais e aplicacións móbiles. Ademais, os beneficiarios poderán obter financiamento a través da liña “ICO-Red.es Acelera”.

RED.ES

GOBERNO DE ESPAÑA

Axudas á paralización temporal da actividade pesqueira

En prazo de inscrición 03/08/2020

O textos que seguen son un extracto das bases reguladoras contidas na normativa que se resume. Só son válidos a título informativo.

Poderán ser beneficiarios destas axudas:

a) Os armadores de buques pesqueiros da lista terceira do Rexistro de Buques e Empresas Navieiras que estean dados de alta no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira e en posesión da licenza de pesca en vigor ao comezo do período de referencia (16 de marzo).

b) Os pescadores que traballasen a bordo dun buque pesqueiro español afectado pola paralización temporal polo menos cento vinte días, durante os dous anos civís anteriores á data de presentación da solicitude.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Termos e condicións primeiro tramo avales ao financiamento de empresas e autónomos

En prazo de inscrición 29/07/2020

O artigo 1 da Real Decreto-lei 25/2020, do 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego, crea unha nova liña de avais públicos por importe máximo de 40.000 millóns de euros que complementa as xa activadas no curso do ano e permite atender ás necesidades de liquidez estimadas para os próximos meses.

Co fin de despregar a devandita medida, o presente Acordo libera un primeiro tramo de avais por importe de 8.000 millóns de euros, co fin de dar cobertura ao financiamento outorgado por entidades financeiras supervisadas a empresas e autónomos para que estes poidan atender as súas necesidades de liquidez para gastos correntes así como as derivadas da realización de novos investimentos.

GOBERNO DE ESPAÑA

GAIN

Convocatorias abertas de programas europeos de I+D+I

En prazo de inscrición 24/07/2020

Os programas europeos de I+D+i, como Horizon2020, ofrecen unha oportunidade única para impulsar proxectos de cooperación interterritorial entre rexións como Galicia e o Norte de Portugal. De feito, a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal conta coa primeira Estratexia de Especialización Intelixente Transfronteiriza de Europa, a RIS3T, na que se identifican as áreas prioritarias de investimento en I+D+i para o periodo 2015-2020.

GAIN

Compartir: