GOBERNO DE ESPAÑA

Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos

En prazo de inscrición 06/07/2020

Á parálise e incerteza do sector turístico, únense os necesarios investimentos que han de realizar para reabrir cumprindo os protocolos hixiénico sanitarios establecidos para a «nova normalidade». Neste escenario, no que se producirá unha caída sen precedentes do turismo internacional, o Programa de Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos pretende contribuír a que a recuperación sexa máis responsable e sostible.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Real Decreto-lei 25/2020 de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego

En prazo de inscrición 06/07/2020

Tras a finalización do estado de alarma e as consecuentes restricións á actividade e a mobilidade, púxose en marcha unha segunda fase de medidas económicas e sociais para impulsar a reactivación. Unha vez protexida a resistencia da economía durante a fase de hibernación, é esencial adaptar e complementar os distintos instrumentos co fin de consolidar o logrado en termos de protección do tecido produtivo e o emprego, orientando o apoio público cara ao reforzo da solvencia empresarial e o impulso do investimento necesario para a reconstrución da economía. Hai que evitar que os problemas de liquidez provocados polo confinamento transfórmense en problemas de solvencia.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Sistema extraordinario de financiamento de proxectos para a transformación dixital e innovación do sector turístico

En prazo de inscrición 06/07/2020

Como parte do mencionado Plan de Impulso do sector turístico, a Secretaría de Estado de Turismo vai poñer en marcha de maneira excepcional en 2020 unha liña de préstamos de 216 millóns de euros para cubrir, as necesidades de investimento en materia de transformación dixital de empresas turísticas e traballadores autónomos afectados pola crise do COVID-19 con tipo de interese bonificado e amplos prazos de carencia que financien proxectos que promovan a transformación dixital e a investigación, desenvolvemento e innovación do sector turístico. Estas medidas deben acometerse sen demora para evitar a destrución do emprego e perda da competitividade da industria turística española que conduza a unha situación de desvantaxe nos mercados europeos e internacionais.

GOBERNO DE ESPAÑA

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia

En prazo de inscrición 02/07/2020

O Bono Turístico é una tarxeta de prepagamento que que se entregará ás persoas beneficiarias que voluntariamente o soliciten e se cargará dunha soa vez cun total de 250 €, e que terá unha vixencia comprendida entre a data de entrega da tarxeta prepago pola entidade bancaria colaboradora aos beneficiarios do programa e o 13 de decembro de 2020. Poderá ser empregado nos establecementos de aloxamento turístico e axencias de viaxes, así como nos seus servizos asociados, que se adhiran ao programa a través da presente convocatoria.

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Compartir: