Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

WEBINAR Plan de Reactivación Económica do comercio local, autónomos e micropemes.

En prazo de inscrición 26/05/2020

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela  organiza este webminar informativo sobre o Plan Marco de Reactivación Económica do Concello de Santiago no marco das actividades de colaboración conveniadas co Concello de Santiago e o obxectivo de mellorar o coñecemento das liñas municipais de axudas postas en marcha a raíz da crise do COVID-19 polo Concello de Santiago.

COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

IGAPE

Teleformación: a estratexia de internacionalización ante a COVID-19

En prazo de inscrición 25/05/2020

O programa formativo consiste nun ciclo de 8 webinars onde se abordarán as principais temáticas á hora de levar a cabo unha internacionalización dixital. Terán unha frecuencia semanal, cada venres en horario de 9:00 a 11:00h e serán impartidos a través da ferramenta de videoconferencia Zoom.

Co obxectivo de poder apoiar ás empresas nas necesidades específicas do seu sector sector, porase ao seu dispor un servizo de titorización individual de 2 titorías cun experto en estratexias internacionais. De forma complementaria, invitaranse tamén a profesionais de empresas referentes para que compartan a súa visión e expliquen como están afrontando esta situación. 

Como soporte ao programa, todos os contidos formativos e as gravacións dos talleres estarán dispoñibles en calquera momento na plataforma de teleformación: www.teleformacion.igape.es

IGAPE

CAMARA COMPOSTELA

Selo "comercio de confianza"

En prazo de inscrición 23/05/2020

A Cámara de Comercio de España e a rede de Cámaras territoriais poñen en marcha o selo “Comercio de Confianza”, que acredita que os comercios cumpren os protocolos sanitarios e de seguridade establecidos no Protocolo e Guía de Boas Prácticas da Secretaría de Estado de Comercio.

CAMARA COMPOSTELA

CAMARA COMPOSTELA

Selo "Compra do noso"

En prazo de inscrición 23/05/2020

O empresariado galego únese para crear un selo que favoreza o consumo de produtos e servizos galegos. “Compra do Noso”é unha proposta aberta a toda a sociedade, organizacións empresariais e institucións para reactivar a economía.

CAMARA COMPOSTELA

Compartir: