GAIN

Subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020)

En prazo de inscrición 11/05/2020

Convocase a segunda convocatoria ao abeiro das bases reguladoras recollidas na Resolución do 31 de maio de 2019 que foi publicada no DOG do 11 de xullo de 2019. A través dela desenvólvense de xeito específico algúns dos contidos incluídos nestas bases e ábrese o prazo para solicitar as axudas nas tres liñas de axudas previstas.

A concesión destas axudas nas diferentes liñas realizarase a través dun réxime aberto de concorrencia non competitiva.

GAIN

GOBERNO DE ESPAÑA

Medidas de apoio ao sector cultural para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019.

En prazo de inscrición 06/05/2020

No BOE de 6 de maio de 2020 publícase o Real Decreto-lei 17/2020, que contén unha batería de axudas extraordinarias ao sector cultural para paliar o impacto económico e social do COVID-19.

A continuación resúmense as medidas adoptadas. Para maior detalle e requisitos detallados débese consultar o texto completo do Real Decreto-lei.

GOBERNO DE ESPAÑA

Compartir: