IGAPE

Nova convocatoria programa Re-acciona

En prazo de inscrición 23/09/2020

O Igape lanza unha nova convocatoria de Re-acciona para empresas que buscan mellorar a súa competividade no novo contexto da covid-19.

CONVOCATORIA ABERTA: DO 21/09 AO 5/11 DE 2020

IGAPE GAIN

IGAPE

Automatización e dixitalización no contexto COVID-19

En prazo de inscrición 14/09/2020

A Xunta de Galicia e a Universidade de Santiagode Compostela (USC) organizan unhaserie demesas de diálogo para analizaro impacto da automatización e a dixitalizaciónnos diferentes sectores económicos de Galicia, nun contexto no que están a cobraraínda máis relevanciadebido ás consecuencias provocadas polapandemia da covid-19.

O obxectivo dos cinco encontrosprogramados é que as institucións participantes expoñan a situación destes procesos a día de hoxe noseu ramode actividade, para contribuír así a un mellor diagnóstico dos seus impactos e poder achegarpropostas que axuden a afrontar os retos existentes e emerxentes.

As sesións desenvolveranse na modalidade de webinarios os próximos días 16, 17, 23, 24 e 30 de setembro, ás 16.30 horas. Serán moderadas por representantes do Igape e da USCe durante cada unhapoderanse enviar preguntas ao moderadorou moderadora

IGAPE

IGAPE

Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020

En prazo de inscrición 14/08/2020

Poderán ser beneficiarios aquelas pequenas, medianas ou microempresas conforme a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño), que cumpran os seguintes requisitos:

a) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de produto financeiro, conforme os requisitos que se detallan no anexo I das bases reguladoras.

c) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 25 % do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público.

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto poñer á disposición das pemes liñas de financiamento directo que melloren o seu acceso ao crédito, e faciliten a execución de proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia.

IGAPE

IGAPE

Microcréditos COVID-19

En prazo de inscrición 10/07/2020

Modificánse as bases reguladoras publicadas no DOG de 11/02/2020. para incluír a nova liña de «Microcréditos COVID-19» así como incrementar a súa dotación orzamentaria, para cubrir un volume adicional de operacións financeiras avaladas polas SGR de 200 millóns de euros, tanto na liña «Liquidez COVID-19» como na nova liña de «Microcréditos COVID-19» e nas demais liñas de financiamento recollidas nas bases reguladoras, de modo que se acade un volume total de operacións financeiras avaladas polas SGR de 300 millóns de euros no conxunto de liñas das bases reguladoras.

IGAPE

IGAPE

Modificación axudas para a redución do impacto Brexit nas empresas galegas con interese no mercado do Reino Unido

En prazo de inscrición 26/06/2020

Beneficiarias:

Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas que cumpran algún dos seguintes requisitos:

a) Que o Reino Unido sexa un dos seus cinco principais mercados intracomunitarios de exportación/importación.

b) Que exportasen/importasen ao/do Reino Unido máis de 100.000 € nos tres últimos exercicios.

c) Que o Reino Unido supoña un mínimo do 10 % da súa exportación/importación intracomunitaria total.

IGAPE

Compartir: