IGAPE

Teleformación: a estratexia de internacionalización ante a COVID-19

En prazo de inscrición 25/05/2020

O programa formativo consiste nun ciclo de 8 webinars onde se abordarán as principais temáticas á hora de levar a cabo unha internacionalización dixital. Terán unha frecuencia semanal, cada venres en horario de 9:00 a 11:00h e serán impartidos a través da ferramenta de videoconferencia Zoom.

Co obxectivo de poder apoiar ás empresas nas necesidades específicas do seu sector sector, porase ao seu dispor un servizo de titorización individual de 2 titorías cun experto en estratexias internacionais. De forma complementaria, invitaranse tamén a profesionais de empresas referentes para que compartan a súa visión e expliquen como están afrontando esta situación. 

Como soporte ao programa, todos os contidos formativos e as gravacións dos talleres estarán dispoñibles en calquera momento na plataforma de teleformación: www.teleformacion.igape.es

IGAPE

IGAPE

Modificación das axudas aos proxectos de reorganización produtiva para a fabricación de equipamento sanitario

En prazo de inscrición 19/05/2020

Modificase a Resolución do 13 de abril de 2020 pola que se publica o acordo do Consello de Dirección do Igape que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

IGAPE

Compartir: