IGAPE

Microcréditos COVID-19

En prazo de inscrición 10/07/2020

Modificánse as bases reguladoras publicadas no DOG de 11/02/2020. para incluír a nova liña de «Microcréditos COVID-19» así como incrementar a súa dotación orzamentaria, para cubrir un volume adicional de operacións financeiras avaladas polas SGR de 200 millóns de euros, tanto na liña «Liquidez COVID-19» como na nova liña de «Microcréditos COVID-19» e nas demais liñas de financiamento recollidas nas bases reguladoras, de modo que se acade un volume total de operacións financeiras avaladas polas SGR de 300 millóns de euros no conxunto de liñas das bases reguladoras.

IGAPE

IGAPE

Concurso de ideas e proxectos Spin_up

En prazo de inscrición 09/07/2020

Estimular a creación de empresas a través da transferencia de tecnoloxía e coñecemento entre as universidades e o tecido empresarial e fomentar a colaboración entre o mundo empresarial, o universitario e as administracións na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal son os principais obxectivos do proxecto europeo Spin_Up Definición e implementación de núcleos locais de transferencia para a promoción de SpinOffs Universitarias e StarUps innovadoras.

IGAPE

IGAPE

Modificación axudas para a redución do impacto Brexit nas empresas galegas con interese no mercado do Reino Unido

En prazo de inscrición 26/06/2020

Beneficiarias:

Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas que cumpran algún dos seguintes requisitos:

a) Que o Reino Unido sexa un dos seus cinco principais mercados intracomunitarios de exportación/importación.

b) Que exportasen/importasen ao/do Reino Unido máis de 100.000 € nos tres últimos exercicios.

c) Que o Reino Unido supoña un mínimo do 10 % da súa exportación/importación intracomunitaria total.

IGAPE

IGAPE

Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19)

En prazo de inscrición 18/06/2020

Dada a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, os axentes económicos terán novas necesidades e prioridades. Deberán adaptarse á nova realidade co obxectivo de seguir funcionando, e unha das principais vías que atoparán será a da dixitalización, que adquire en moitos casos un carácter de urxencia.

As axudas reguladas no presente texto veñen cubrir este oco. Por unha parte, atende sectores –hostalería, turismo, comercio, transporte, formación, perrucaría e estética persoal– ou tipos de organización –economía social, tecido asociativo– que terían dificultade para acceder ao réxime de axudas existente. Ademais, propón un conxunto de proxectos subvencionables tipificados, simples, de rápida resolución mediante concorrencia non competitiva, de execución inmediata e orientados á adaptación a COVID-19.

IGAPE

IGAPE

Axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2020)

En prazo de inscrición 18/06/2020

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto apoiar as empresas galegas nos seus procesos de internacionalización dixital conscientes de que o desenvolvemento das tecnoloxías dixitais supón un enorme potencial para a mellora da competitvidade nos mercados internacionais, considerando que o desenvolvemento de plans empresariais de internacionalización dixital repercuten nas posibilidades de negocio, posibilitando a presenza en mercados, facilitando o aceso a clientes, reducindo os custos de transacción e publicidade, e permiten abrir canles comerciais novas, achegando así medios máis eficaces para a potenciación de actividades económicas internacionais e o incremento das exportacións. Sendo o obxecto último destas bases o desenvolvemento e a implementación dun plan de internacionalización dixital de empresa, e as necesidades específicas en materia de márketing dixital internacional do comercio retallista.

IGAPE

Compartir: