GAIN

Convocatorias abertas de programas europeos de I+D+I

En prazo de inscrición 24/07/2020

Os programas europeos de I+D+i, como Horizon2020, ofrecen unha oportunidade única para impulsar proxectos de cooperación interterritorial entre rexións como Galicia e o Norte de Portugal. De feito, a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal conta coa primeira Estratexia de Especialización Intelixente Transfronteiriza de Europa, a RIS3T, na que se identifican as áreas prioritarias de investimento en I+D+i para o periodo 2015-2020.

GAIN

GAIN

Modificación ordes de innovación

En prazo de inscrición 02/06/2020

Como consecuencia da declaración do estado de alarma a execución dalgúns proxectos foi suspendida ou ben continúa, pero a un ritmo moito menos intenso, debido ás dificultades de subministro, a expedientes de regulación de emprego temporais que afectan ao persoal investigador, á paralizacións ou demoras nas subcontratacións necesarias ou outras circunstancias derivadas do contexto actual.

GAIN

GAIN

Subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020)

En prazo de inscrición 11/05/2020

Convocase a segunda convocatoria ao abeiro das bases reguladoras recollidas na Resolución do 31 de maio de 2019 que foi publicada no DOG do 11 de xullo de 2019. A través dela desenvólvense de xeito específico algúns dos contidos incluídos nestas bases e ábrese o prazo para solicitar as axudas nas tres liñas de axudas previstas.

A concesión destas axudas nas diferentes liñas realizarase a través dun réxime aberto de concorrencia non competitiva.

GAIN

Compartir: