Plan de Reactivación Económica do Concello de Santiago

Convocatorias e as bases reguladoras para o outorgamento de axudas ao comercio, á hostalería e ao sector cultural

En prazo de inscrición 10/12/2020

Esta primeira convocatoria empregarase para financiar o gasto corrente dos negocios e conta cun investimento inicial de 2.500.000 desglosados do seguinte xeito:

- 1.600.000 euros para os negocios do sector hostaleiro
- 600.000 euros para o comercio
- 300.000 euros para o sector cultural

PARA DÚBIDAS E INFORMACIÓN:

Asistencia vía Correo electrónico: axudasdecovidsantiago@gmail.com

 Asistencia telefónica

TELEFONOS DE LUNS A VENRES

673043865

673113945

699819105

TELEFONO SABADO E DOMINGO

619084819

COVID-19 emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados Economía Social

IGAPE

Resolución do 27 de novembro 2020 pola que se dá publicidade da resolución de concesión das axudas á internacionalización dixital das empresas galegas

En prazo de inscrición 07/12/2020

O IGAPE anuncia a publicación do texto completo da Resolución definitiva do 19 de novembro de 2020 de concesión das axudas á internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital), no enderezo www.tramita.igape.es (epígrafe Consulta de resolucións definitivas, http://www.igape.es/gl/oficina-virtual/resolucions-definitivas). O texto completo da resolución non se publica no DOG na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

IGAPE industria desenvolvemento

GAIN

Jornada Green Deal

En prazo de inscrición 04/12/2020

 A xornada está dirixida aos Hubs de Innovación Dixital, organismos de investigación e centros tecnolóxicos, agrupacións industriais, empresas innovadoras, administracións públicas e cidadanía en xeral, tanto de Galicia como do Norte de Portugal.

GAIN industria desenvolvemento

Compartir: