CDTI

Exención de garantías en proxectos de I+D+i financiados polo CDTI

En prazo de inscrición 30/03/2020

As pemes e empresas de mediana capitalización (hasta 1.500 empregados a nivel grupo) poderán quedar exentas de achegar as garantías esixidads polo CDTI nos seus programas de apoio á I+D+i, a condición de que a adecuación empresa/proxecto cumpra coa mínima solvencia económica esixida.

CDTI

Compartir: