Consellería Medio Rural

EXTRACTO da Orde do 16 de outubro de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D).

En prazo de inscrición 22/10/2020

Obxecto: Convocar para o exercicio orzamentario 2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D, axudas para o sector de flor cortada e planta ornamental), de acordo con as bases reguladoras establecidas no Real decreto 883/2020, do 6 de outubro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector de flor cortada e planta ornamental (BOE núm. 265).

Consellería Medio Rural COVID19 autónomos empresas mercados

Cámara Comercio Santiago

CAPTACION INICIATIVAS E COLABORADORES DO MUNDO EMPRESARIAL PARA O PROXECTO SPIN UP

En prazo de inscrición 16/10/2020

A Cámara de Comercio de Santiago e a Asociación Empresarial do Tambre, como socios do proxecto Spin Up “Definición e implementación de núcleos locais de transferencia para a promoción de SpinOffs Universitarias e StarUps innovadoras” buscan iniciativas e colaboradores do mundo empresarial para participar neste proxecto europeo que ten como obxectivo final estimular a creación de empresas a través da transferencia de tecnoloxía e coñecemento no Espazo de Cooperación, mediante o encontro entre o tecido produtivo e a oferta dos axentes xeradores de coñecemento.

Cámara Comercio emprendedores empresa autónomos

Cámara Comercio Santiago

ESTRATEXIA OMMICHANNEL

En prazo de inscrición 16/10/2020

Hoxe en día mellorar a experiencia do noso cliente é fundamental se queremos diferenciarnos e ser competitivos, de ahí a importancia do modelo de comunicación omnicanle, a través da cal o cliente pode ter conctacto constante coa empresa a través de múltiples canles ao mesmo tempo: ubicación física, páxinas web, redes sociais, chat en vivo, aplicación móviles, comunicación telefónica, etc

Cámara Comercio mercados comercio autónomos desenvolvemeto

Compartir: