Compostela móvese pola economía de proximidade

Cursos horticultura biolóxica profesional e economía de proximidade

En prazo de inscrición 03/05/2019

Estas accións formativas están dirixidas a persoas con capacidade de producción hortícola para axudarlles a profesionalizar a súa actividade para facer da mesma unha liña de ingresos económicos para o núcleo familiar ao tempo que se mellora a introducción no mercado de productos de horta en Compostela de producto local

Terán preferencia na admisión aquelas persoas emprendedoras no ámbito da producción agroalimentaria, así como aquelas que teñan horta en explotación na actualidade aínda que non sexa con fins comerciais.

horta; agricultura; biolóxica; emprendemento; proximidade

Compartir: