Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

WEBINAR Plan de Reactivación Económica do comercio local, autónomos e micropemes.

En prazo de inscrición 26/05/2020

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela  organiza este webminar informativo sobre o Plan Marco de Reactivación Económica do Concello de Santiago no marco das actividades de colaboración conveniadas co Concello de Santiago e o obxectivo de mellorar o coñecemento das liñas municipais de axudas postas en marcha a raíz da crise do COVID-19 polo Concello de Santiago.

COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Convocatoria de Axudas a Empresas para a Reactivación Económica Compostela Móvese 2020 COVID19

En prazo de inscrición 19/05/2020

O obxecto destas bases é regular a concesión de axudas para a reactivación económica das microempresas de Santiago de Compostela trala situación provocada pola crise do COVID-19 correspondentes á anualidad 2020.

Os obxectivos específicos desta convocatoria de axudas son:

  • minimizar o impacto da crise económica derivada da COVID-19
  • achegar recursos para atender as necesidades de liquidez das microempresas.
  • facilitar a súa recuperación económica
  • contribuír ao mantemento da actividade económica e á protección do emprego

Gastos subvencionables

Consideraranse subvencionables os gastos que seguen:

  • Xuros dos préstamos (De entidades de crédito, entidades financeiras de crédito, entidades de diñeiro electrónico, ou entidades de pagos rexistradas e supervisadas polo Banco de España) concertados con posterioridade ao 14 de marzo de 2020 e efectivamente pagados desde o 14 de marzo de 2020 ata o 2 de novembro de 2020.
  • Liquidacións das pólizas de crédito devindicadas e efectivamente pagadas entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 2 de novembro de 2020.

Debido a un erro na elaboración do extracto das bases da convocatoria para a súa publicación no BOP Coruña, no extracto publicado no BOP Coruña de 15 de maio de 2020 cando se refire ás empresas ás que vai dirixida a convocatoria de axudas aparece MICROPEMES DE MENOS DE SEIS TRABALLADORES/AS  cando debería decir "MICROPEMES DE MENOS DE ONCE TRABALLADORES/AS.

Publicouse con data 19 de maio de 2020 no BOP Coruña a correspondente corrección deste erro,deixándo sen efecto anterior o prazo de presentación de solicitudes que abre polo tanto o 20 de maio e exténdese ata o 17 de xuño de 2020.

Ás bases completas da convocatoria que poden descargarse nesta web tanto en galego como en castelán e que poden ademáis consultarse na web da Base de Datos Nacional de Subvencións no seguinte enlace, sendo o código identificar deste PROGRAMA DE AXUDAS A REACTIVACION ECONÓMICA COMPOSTELA MOVESE 2020 COVID19 o 505698:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/505698

 

COVID-19 emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Servizo gratuito de información, asesoramento e intermediación para ás empresas que necesiten acollerse ás liñas de financiamento e avais

En prazo de inscrición 21/04/2020

O Concello de Santiago de Compostela e a Cámara de Comercio de Santiago porán a disposición do empresariado da súa demarcación un servizo gratuíto de información, asesoramento e intermediación para autónomos e empresas que necesiten acollerse ás liñas de financiamento e avais ( ICO-IGAPE- SGRs- CDTI etc) que se están publicando para facer fronte ao impacto económico derivado da paralización da actividade económica como consecuencia do estado de alarma decretado polo Goberno Central para frear a expansión do coronavirus Covid-19.

COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Compartir: