CLUSAGA

BF FOOD pone en marcha la IIIedición de su programa de aceleración y consolidación

En prazo de inscrición 30/11/2020

Business Factory Food ( BFFood), a aceleradora do sector alimentario de Galicia impulsada pola Xunta de Galicia e dinamizada pola Agrupación industrial Alimentaria de Galicia ( Clusaga), pon en marcha a súa terceira edición para identificar e promover ata un total de 16 proxectos innovadores de emprendemento, tanto nacionais como internacionais, que dean resposta aos retos da industria alimentaria.

clusaga COVID19 industria desenvolvemento

Jefatura del Estado

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

En prazo de inscrición 30/11/2020

Con esta Real Decreto-lei prorróganse algunhas das medidas adoptadas pola
Lei 3/2020, do 18 de setembro, que se considera necesario conservar co seguinte
obxectivo: Manter a continuidade económica das empresas, profesionais e autónomos
que sofren dificultades económicas derivadas da excepcional situación ocasionada pola
pandemia ou que, con anterioridade á crise do COVID-19, viñan cumprindo
regularmente as súas obrigacións económicas, así como as derivadas dun convenio, dun
acordo extraxudicial de pagos ou dun acordo de refinanciamento. Desta maneira, por unha banda,
amplíase a 14 de marzo de 2021 a suspensión do deber de solicitar a declaración
do concurso de acredores, así como a obrigación do xuíz de admitir a trámite as
solicitudes de concurso necesario presentadas polos acredores.

Tamén, amplíase o alcance temporal das medidas de inadmisión a trámite dunha
declaración de incumprimento de acordo de refinanciamento, de convenio ou de acordo
extraxudicial de pagos, sempre condicionadas á renegociación dun novo acordo ou
convenio. Este réxime, que se atopaba vixente para as solicitudes de incumprimento
presentadas ata 31 de outubro, segue aplicándose nos seus mesmos termos. O que
establece esta Real Decreto-lei é a posibilidade de aplicalo ás solicitudes de declaración
de incumprimento que se presenten entre o 31 de outubro de 2020 e o 31 de xaneiro de 2021.

BOE COVID19 industria mercados comercio autónomos emprendedores

CLUSAGA

III Edición do programa de aceleración e consolidación

En prazo de inscrición 29/10/2020

A aceleradora do sector alimentario de Galicia impulsada pola Xunta de Galicia e dinamizada pola Agrupación industrial Alimentaria de Galicia ( Clusaga), Business Factory Food ( BFFood) presentou o martes 20 de outubro a súa terceira edición nunha sesión online que contou coa participación de Fernando Guldrís, director do Igape. O obxectivo desta nova edición é identificar e promover ata un total de 16 proxectos innovadores de emprendemento, tanto nacionais como internacionais, que dean resposta aos retos da industria alimentaria.

clusaga COVID19 mercados industria desenvolvemento

Compartir: