GOBERNO DE ESPAÑA

Termos e condicións primeiro tramo avales ao financiamento de empresas e autónomos

En prazo de inscrición 29/07/2020

O artigo 1 da Real Decreto-lei 25/2020, do 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego, crea unha nova liña de avais públicos por importe máximo de 40.000 millóns de euros que complementa as xa activadas no curso do ano e permite atender ás necesidades de liquidez estimadas para os próximos meses.

Co fin de despregar a devandita medida, o presente Acordo libera un primeiro tramo de avais por importe de 8.000 millóns de euros, co fin de dar cobertura ao financiamento outorgado por entidades financeiras supervisadas a empresas e autónomos para que estes poidan atender as súas necesidades de liquidez para gastos correntes así como as derivadas da realización de novos investimentos.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Moratoria hipotecaria para o sector turístico

En prazo de inscrición 06/07/2020

O Goberno presentou un Plan de Impulso para o Sector Turístico, dotado con 4.262 millóns de euros que, entre outras medidas, prevé a adopción con carácter urxente dunha medida para protexer aos debedores hipotecarios cuxo inmoble se atope afecto a algunha das seguintes actividades turísticas: hoteis e aloxamentos turísticos similares, aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estancia, así como axencias de viaxe.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos

En prazo de inscrición 06/07/2020

Á parálise e incerteza do sector turístico, únense os necesarios investimentos que han de realizar para reabrir cumprindo os protocolos hixiénico sanitarios establecidos para a «nova normalidade». Neste escenario, no que se producirá unha caída sen precedentes do turismo internacional, o Programa de Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos pretende contribuír a que a recuperación sexa máis responsable e sostible.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Real Decreto-lei 25/2020 de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego

En prazo de inscrición 06/07/2020

Tras a finalización do estado de alarma e as consecuentes restricións á actividade e a mobilidade, púxose en marcha unha segunda fase de medidas económicas e sociais para impulsar a reactivación. Unha vez protexida a resistencia da economía durante a fase de hibernación, é esencial adaptar e complementar os distintos instrumentos co fin de consolidar o logrado en termos de protección do tecido produtivo e o emprego, orientando o apoio público cara ao reforzo da solvencia empresarial e o impulso do investimento necesario para a reconstrución da economía. Hai que evitar que os problemas de liquidez provocados polo confinamento transfórmense en problemas de solvencia.

GOBERNO DE ESPAÑA

GOBERNO DE ESPAÑA

Sistema extraordinario de financiamento de proxectos para a transformación dixital e innovación do sector turístico

En prazo de inscrición 06/07/2020

Como parte do mencionado Plan de Impulso do sector turístico, a Secretaría de Estado de Turismo vai poñer en marcha de maneira excepcional en 2020 unha liña de préstamos de 216 millóns de euros para cubrir, as necesidades de investimento en materia de transformación dixital de empresas turísticas e traballadores autónomos afectados pola crise do COVID-19 con tipo de interese bonificado e amplos prazos de carencia que financien proxectos que promovan a transformación dixital e a investigación, desenvolvemento e innovación do sector turístico. Estas medidas deben acometerse sen demora para evitar a destrución do emprego e perda da competitividade da industria turística española que conduza a unha situación de desvantaxe nos mercados europeos e internacionais.

GOBERNO DE ESPAÑA

Compartir: