Consellería Medio Rural

EXTRACTO da Orde do 16 de outubro de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D).

En prazo de inscrición 22/10/2020

Obxecto: Convocar para o exercicio orzamentario 2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D, axudas para o sector de flor cortada e planta ornamental), de acordo con as bases reguladoras establecidas no Real decreto 883/2020, do 6 de outubro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector de flor cortada e planta ornamental (BOE núm. 265).

Consellería Medio Rural COVID19 autónomos empresas mercados

Cámara Comercio Santiago

ESTRATEXIA OMMICHANNEL

En prazo de inscrición 16/10/2020

Hoxe en día mellorar a experiencia do noso cliente é fundamental se queremos diferenciarnos e ser competitivos, de ahí a importancia do modelo de comunicación omnicanle, a través da cal o cliente pode ter conctacto constante coa empresa a través de múltiples canles ao mesmo tempo: ubicación física, páxinas web, redes sociais, chat en vivo, aplicación móviles, comunicación telefónica, etc

Cámara Comercio mercados comercio autónomos desenvolvemeto

CLUSAGA

Aberta a convocatoria de C- VoUCHER para apoiar plans de economía circular en pemes

En prazo de inscrición 15/10/2020

O proxecto C- VoUCHER abriu a súa segunda convocatoria “ for adopters” co obxectivo de atraer a pequenas e medianas empresas dos ámbitos da saúde, economía azul, téxtil, agroalimentación e fabricación que queiran desenvolver plans empresariais de economía circular para transformar as actuais cadeas de valor lineais en circulares.

CLUSADA empresas mercados comercio

Ministerio de la Presidencia,Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

En prazo de inscrición 15/10/2020

O obxecto deste real decreto é establecer medidas específicas para facer efectivo o dereito á igualdade de trato e á non discriminación entre mulleres  e homes en materia retributiva, desenvolvendo os mecanismos para identificar e corrixir a discriminación neste ámbito e loitar contra a mesma.

BOE empresas comercio mercados

Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

WEBINAR Plan de Reactivación Económica do comercio local, autónomos e micropemes.

En prazo de inscrición 26/05/2020

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela  organiza este webminar informativo sobre o Plan Marco de Reactivación Económica do Concello de Santiago no marco das actividades de colaboración conveniadas co Concello de Santiago e o obxectivo de mellorar o coñecemento das liñas municipais de axudas postas en marcha a raíz da crise do COVID-19 polo Concello de Santiago.

COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Compartir: