Cámara Comercio Santiago

ESTRATEXIA OMMICHANNEL

En prazo de inscrición 16/10/2020

Hoxe en día mellorar a experiencia do noso cliente é fundamental se queremos diferenciarnos e ser competitivos, de ahí a importancia do modelo de comunicación omnicanle, a través da cal o cliente pode ter conctacto constante coa empresa a través de múltiples canles ao mesmo tempo: ubicación física, páxinas web, redes sociais, chat en vivo, aplicación móviles, comunicación telefónica, etc

Cámara Comercio mercados comercio autónomos desenvolvemeto

Compartir: