COMPETITIVIDADE NAS COMPRAS

Reinventar a área de compras para gañar competitividade

En prazo de inscrición 27/04/2018

A inmensa maioría das empresas víronse inmersas en durísimos procesos de cambio co obxectivo de conseguir máis con menos e lograr así ser máis eficientes e máis rendibles. Os recursos víronse reducidos, os postos de traballo redeseñáronse, os custos optimizáronse, etc.
O profesional de Compras non só non é alleo a esta realidade, senón que forma parte activa do cambio. Nel recae a responsabilidade de achegar valor, desenvolver e aplicar os coñecementos e métodos máis eficientes que apoien unha maior competitividade do negocio.

Data: 23 de maio de 2018
Horario: de 9.20h a 18.30h
Lugar: Hotel Eurostars San Lázaro Avda. Casas Novoa s/n. Santiago de Compostela
Teléfono de información: 981536434

Correo-e: noroeste@apd.es

APD

RSE NA XESTIÓN EMPRESARIAL

Programa Responsabilízate: integración da RSE na xestión empresarial

En prazo de inscrición 24/04/2018

Promover a autonomía das Pemes e as persoas autónomas en materia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é o obxetivo do Programa Responsabilízate, que mantén aberta a convocatoria da súa segunda edición, e co que a Xunta de Galicia pretente contribuír a facer do galego un tecido empresarial máis xusto, rendible e competitivo a través dunha forma de xestión responsable coa sociedade e o ambiente.

emprego XUNTA

FORMACIÓN CONTINUA NO ÁMBITO DIXITAL

Programa de axudas para a formación continua no ámbito dixital

En prazo de inscrición 23/04/2018

O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, a través da entidade pública empresarial Red.es, pon en marcha o “Programa de axudas para impulsar a formación continua e mellora da empregabilidade no ámbito das TIC e da economía dixital”, no marco da iniciativa Profesionais Dixitais, que ten como fin potenciar a adquisición de competencias dixitais en todas as etapas da vida laboral.

RED.ES

TENDENCIAS EN RETRIBUCIÓNS

Tendencias en retribución e recompensa para 2018. Más alá do salario

En prazo de inscrición 19/04/2018

Saber combinar as novas tendencias e iniciativas cos modelos tradicionais de retribución, como a compensación  ja e variable ou a participación nos benecios, é o primeiro paso de moitas compañías para alcanzar unha nova dimensión na xestión do seu capital humano, producindo resultados signicativamente mellores e aumentando as garantías de obter sinerxias e relacións óptimas entre empresa e empregado.

Data: 25 de abril de 2018
Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino Miguel Ferro Caaveiro, s/n. Santiago de Compostela

Horario: de 9.30h a 13.00h

APD

PROMOCIÓN INDUSTRIAS CULTURAIS E CREATIVAS

Encontro aberto co sector cultural de Compostela

En prazo de inscrición 18/04/2018

ENCONTRO MONOGRÁFICO SOBRE A PROMOCIÓN DAS INDUSTRIAS CULTURAIS E CREATIVAS, O FOMENTO DA INNOVACIÓN E A COLABORACIÓN CON OUTROS TERRITORIOS

24 de abril de 2018
De 19 a 20.30 h. Sala Mozart. Auditorio de Galicia

Interveñen: Joxean Muñoz Otaegi, viceconselleiro de Cultura do Goberno Vasco

Berta Álvarez, coordinadora do Centro de Emprendemento Cultural e Creativo de Galicia

economía participación cultura industria experiencias creativa industrias creativas

PREMIOS PEME

Premios Peme do ano 2018

En prazo de inscrición 16/04/2018

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela e a Cámara de Comercio da Coruña, xunto co Banco Santander, convocan a segunda edición do premio Peme do Ano co obxectivo de recoñecer o labor das pequenas e medianas empresas como xeradoras de riqueza e creadoras de emprego no desempeño do seu labor cotián. O premio conta coa colaboración do diario La Voz de Galicia.

Esta segunda edición do Premio Peme do Ano trae varias novidades. Ademais da Peme do Ano 2018 da Coruña, o xurado concederá tres accésit a outras tantas empresas nas categorías de Internacionalización, Dixitalización e Innovación e Formación e Emprego. A Peme do Ano da Coruña concorrerá ao Premio Peme do Ano 2018 de España, que se fallará no primeiro trimestre de 2019.

Cámara

Compartir: