Invest Compostela

O Concello de Santiago e a promoción da Economía Social

A situación actual demanda reforzar a aposta de futuro pola economía social e dar un salto cualitativo que permita recoñecer as importantes achegas que realiza á sociedade, así como as oportunidades de mellora económica e social que ofrece.

Invest Compostela

Catálogo de Empresas de Economía Social de Compostela

A situación actual demanda reforaza a aposta de futuro pola economía social e dar un salto cualitativo que permita recoñecer as importantes achegas que realiza á sociedade, así como as oportunidades de mellora económica e social que ofrece.

Compartir: