PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2013

O Plan de Formación Continua, deseñouse en colaboración coa Asociación Área empresarial do Tambre cofinanciado pola Deputación de Coruña.

Os cursos ofertados para este ano 2013 son: Primeiros Auxilios; Renovación de Lexionela; Programación de actividades lúdicas, Xestión de equipos de traballo;  Condutor/a de carretas elevadoras e Finanzas para non financeiros: Negociación bancaria.

Dirixido a Empresariado, traballadores/as en activo  e emprendedores do tecido empresarial de Santiago de Compostela. Terán preferencia o empresariado e persoas traballadoras en empresas asociadas a Asociación Área Empresarial do TambreCompartir: