Publícase o listado de solicitudes de axudas a empresas nas convocatorias do ano 2015

Data de escritura

Listado das solicitudes de axudas presentadas ás seguintes convocatorias de axudas:

  1. “CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O APOIO Á EMPRESAS DE RECENTE CREACIÓN   “COMPOSTELA MÓVESE 2015”
  2.   CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A REFORMA DE LOCAIS DE NEGOCIO E  INCORPORACIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPOS PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO DE NOVAS LIÑAS DE NEGOCIO E/OU FERRAMENTAS DE XESTIÓN EMPRESARIAL “URBANA SANTIAGO NORTE 2015”
  3. CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A POSTA EN MARCHA DE NOVAS LIÑAS DE NEGOCIO  E FERRAMENTAS DE XESTIÓN EMPRESARIAL“URBANA SANTIAGO NORTE 2015”

 

Para calquera incidencia nos datos recollidos nestes listados, remitir un correo electrónico á dirección cersia@santiagodecompostela.org