• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Actualidade

Constitúe o obxecto da presente resolución a aprobación das bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, correspondente á liña de actuación 3 de reforzo da conectividade en polígonos ind

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2024 as axudas establecidas pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para favorecer a contratación de mulleres desempregadas na empresa ordinaria en o

Concesión de subvencións para realizar proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado destas bases reguladoras.

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios de Artesanía de Galicia como un recoñecemento á mellora continua no labor dos profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico e promocion

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da comercialización da artesanía galega.

Cargando contenido ...