Actualidade

. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega (código de procedemento IN201G).

As subvenciones que se concedan ao abeiro do disposto nesta orde de bases reguladoras e primeira convocatoria terán como finalidade o financiamento de programas de formación con compromiso de contratación destinados á cualificación pro

A súa finalidade consiste en premiar as iniciativas e o traballo realizado polas empresas, clústers e asociacións empresariais, fomentando a súa imaxe positiva e realzando o seu papel fundamental como xeradores de riqueza e emprego, co

POLO DE ACELERACION DO SECTOR DOS VIDEOXOGOS

Axencia Galega das Industrias Culturais

Concesión das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Turismo de Galicia, para os procesos de certificación de normas UNE que conduzan á obtención ou ao seguimento e renovación da marca Q de Calidade Turística do

Cargando contenido ...
Slider1

test