Convocatorias Vixentes

. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega (código de procedemento IN201G)....

As subvenciones que se concedan ao abeiro do disposto nesta orde de bases reguladoras e primeira convocatoria terán como finalidade o financiamento de programas de formación con...

A súa finalidade consiste en premiar as iniciativas e o traballo realizado polas empresas, clústers e asociacións empresariais, fomentando a súa imaxe positiva e realzando o seu papel...

POLO DE ACELERACION DO SECTOR DOS VIDEOXOGOS

Axencia Galega das Industrias Culturais

Concesión das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Turismo de Galicia, para os procesos de certificación de normas UNE que conduzan á obtención ou ao...

La directora general de Relaciones Laborales, Elena Mancha, inauguró hoy el webinario, en el que tomaron parte más de 120 personas, para la presentación del programa Responsabilízate, que...

Concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas e microempresas, especialmente paralizadas, para facer fronte á situación económica motivada pola pandemia da Covid19...

A finalidade destas axudas é reforzar e desenvolver as capacidades do sector cultural para acadar un tecido sólido máis aló dos grandes núcleos urbanos e contribuír, deste modo, a...

A finalidade dos premios é recoñecer o labor de profesionais e empresas galegas pola súa excelente contribución á innovación como un elemento indispensable no desenvolvemento da súa...

Concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas e microempresas, especialmente paralizadas, para facer fronte á situación económica motivada pola pandemia da Covid19...