Convocatorias pechadas

Resolución de Presidencia do 23 de marzo de 2022 que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á consolidación e ao...

A Oficina de Promoción Económica lanza este programa de impulso da economía social en colaboración don Espazo Coop que se desenvolverá nos meses...

A Oficina de Promoción Económica oferta un ciclo de actividades de formación online para a mellora empresarial e a dinamización da actividade...

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias organiza o mencionada obradoiro no marco da Rede Eusumo.

...

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias organiza o seguinte obradoiro no marco da Rede Eusumo.

...

Espazocoop a través da Rede Eusumo organiza dito obradoiro:

Cando falamos de Realidade Virtual véñennos á mente complexos e custosos equipos como lentes ou sistemas de posicionamento que teremos que...

Obxecto.-

As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización das actividades descritas na base 3 das bases...

 O obxecto destas bases é establecer as normas para a solicitude, concesión, xustificación e pagamento das subvencións en réxime de concorrencia...

Obxecto

O outorgamento de subvencións da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para facilitar a realización de cursos de interese...