Convocatorias pechadas

Resolución do 16 de marzo pola que se da publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das...

Resolución de Presidencia do 23 de marzo de 2022 que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á consolidación e ao...

Resolución do 5 de abril de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia...

A Oficina de Promoción Económica lanza este programa de impulso da economía social en colaboración don Espazo Coop que se desenvolverá nos meses...

A Oficina de Promoción Económica oferta un ciclo de actividades de formación online para a mellora empresarial e a dinamización da actividade...

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias organiza o mencionada obradoiro no marco da Rede Eusumo.

...

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias organiza o seguinte obradoiro no marco da Rede Eusumo.

...

Espazocoop a través da Rede Eusumo organiza dito obradoiro:

Cando falamos de Realidade Virtual véñennos á mente complexos e custosos equipos como lentes ou sistemas de posicionamento que teremos que...

Obxecto.-

As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización das actividades descritas na base 3 das bases...