• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tendencias en viaxes e tecnoloxía para 2018

Data de escritura

Os destinos turísticos, que durante moito tempo organizaron as súas actividades de promoción a partir da asunción de que a difusión estaba a cargo de terceiros -medios, sitios web, blogues, etc- están cada vez máis abocados a construír a súa presenza na Rede. O problema: implica publicar en múltiples sitios e perfís de redes sociais; ter métricas das accións; contar con orzamento para promoción; e máis.

Non é simple, sobre todo para os destinos que teñen menos orzamento ou contan aínda cunha cantidade de turistas bastante coutadas. Pero a tendencia é bastante clara, e os destinos van ter que tomar nas súas mans boa parte das tarefas de promoción e de creación de contidos.