O Eixo Atlántico presenta o seu primeiro Informe Socioeconómico

Data de escritura

O estudo, realizado polo catedrático Fernando González Laxe e o profesor portugués Adriano Fidalgo de Sousa, realiza unha análise da conxuntura económica, demográfica e do comportamento poboacional das cidades de Galicia e do norte de Portugal en 2021. A publicación foi presentada esta mañá nun acto que contou coa intervención do alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.

O alcalde de Santiago intervén na presentación do Estudo

O Secretario Xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao presentou hoxe, 25 de abril, o primeiro Informe Socioeconómico do Eixo Atlántico no Auditorio de Abanca de Santiago de Compostela, nun acto presentado polo Presidente do Club Financeiro, Roberto Pereira, e no que tamén interviu o alcalde de Santiago, Xosé S. Bugallo.

O estudo foi realizado por Fernando González Laxe, catedrático de Economía Aplicada da Universidade da Coruña, e Adriano Fidalgo de Sousa, CEO de Astrolábio, Orientación e Estratexia SA, e editado polo Eixo Atlántico. O anuario segue o modelo do Informe Socioeconómico de Galicia.

O informe constitúe unha fotografía da situación social e económica das cidades e do territorio da Eurorrexión tras a pandemia. González Laxe realiza un diagnóstico da situación actual que constitúe un soporte de información co propósito de axudar á promoción das áreas territoriais do Eixo Atlántico e coa vontade de valorizar as súas fortalezas e potencialidades. O informe é un instrumento para a análise, non só individual, senón colectivo xa que tamén compara os territorios da Eurorrexión.

No Anuario, ademais de analizar a conxuntura económica, estúdase a situación demográfica e o comportamento poboacional na economía dos fogares, as condicións de vida das persoas; as características das empresas; o mercado de traballo e os aspectos relacionados co turismo.

Cada entrega salientará nun dos aspectos básicos das políticas e opcións económicas susceptibles de corroborar unha maior cooperación entre as distintas institucións que integran o Eixo Atlántico. Neste primeiro exercicio seleccionouse a análise da innovación e desenvolvemento tecnolóxico de Galicia e a rexión norte de Portugal en relación aos seus Estados respectivos e á Unión Europea.

Durante a súa intervención o alcalde de Santiago recoñeceu que "o Eixo Atlántico vén facendo nestes 30 anos informes extraordinarios e rigorosos, un destes é ou Informe Socioeconómico"

Roberto Pereira, presidente do Club Financeiro, asegurou: "pretendemos traballar co Eixo Atlántico en futuras ocasións. Os datos que se dan neste informe son suficientemente importantes como para que pensemos que as alianzas e as posibilidades de colaboración co norte de Portugal terían moitísimas repercusións no noso territorio".

Na mesma liña, o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, afirmou: "cando falamos de Eurorrexión estamos a falar dunha realidade. Galicia e Portugal é unha unidade. Non esquezamos que Portugal é un un país que se senta na mesa dá Unión Europea. Portugal é Atlántico polo tanto, os intereses de de Portugal e Galicia son comúns e esa é a nosa fortaleza. Como consecuencia, é obrigado construír portuario e outro aereoportuario". Vázquez Mao tamén recordou que "o Eixo Atlántico ten máis de 150 estudos e é a entidade de Europa con máis informes rigorosos. Estes estudos facémolos, actualizándovos cada ano, con coñecemento da realidade para tomar decisión. O noso obxectivo claro é a creación de emprego. Para nós é imprescindible impulsar o coñecemento".

Fernando González Laxe, experto redactor do informe, asegurou que este Informe Socioeconómico proba que "Europa é un mosaico territorial co que xurden as macrorexións, o que é Galicia e ou norte de Portugal que necesita aumentar ostrazos de sedución para atraer empresas, tecnoloxías, ideas, pensamentos e persoas. Se iso somos capaces de facelo, estamos a crear a base para levar a cabo unha cooperación rexional."

Laxe engadiu: "este informe é un soporte de información para axudar a asentar as bases territoriais, salientar as virtudes máis relevantes desta macrorexión, dar a coñecer ferramentas de análise para reflexionar e salientar as dinámicas de desenvolvemento".

Pódese descargar o Informe Socioeconómico a continuación. Para máis información sobre o mesmo, pódese contactar con Fernando González Laxe, catedrático de Economía Aplicada da Universidade da Coruña (axe@udc.es) ou Xoán Vázquez Mao, Secretario Xeral do Eixo Atlántico (sg@eixoatlantico.com / 699 30 33 29).

Este programa desenvólvese no marco do proxecto C3D cofinanciado polo programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP)