• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Bota a andar a Comisión de seguimento do Protocolo de colaboración entre o Concello e a USC

Tras a constitución da Comisión, a alcaldesa detallou que as reunións terán lugar "trimestralmente" e que neste primer encontro se concretou o funcionamento dos grupos de traballo "que comezarán de maneira inmediata a inicios do mes de marzo" para tratar temas de carácter urbanístico e de persoal.

"Sionlla Biotech: ¿Qué oportunidades se presentan en el área de Santiago?

Desde hai varios anos, Galicia foi un gran polo xerador de coñecemento en biotecnoloxía a nivel español.

Particularmente, a área de Compostela, aglutinante de boa parte do capital intelectual neste ámbito xerado no noroeste ibérico, caracterizouse por concentrar boa parte da investigación e iniciativa emprendedora no ámbito bio.

ALCALDÍA O alcalde destaca a aposta do concello pola biotecnoloxía e o emprendemento social na visita á II Feira de emprendedoras de Compostela

O obxectivo principal desta Feira de Emprendedoras da Comarca de Compostela, impulsada pola Oficina de Promoción Económica dependente da Alcaldía, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, é achegar á cidadanía as diferentes iniciativas da economía social lideradas por mulleres, e que están creando tecido empresarial responsable e transformador na nosa contorna.

A II Feira de Outubro de Emprendedoras de Compostela profundará na innovación social no emprendemento

As protagonistas desta feira serán as mulleres que crean empresas con fines sociais, e nas que a súa actividade empresarial non está só determinada pola necesidade de maximizar os beneficios económicos, senón tamén por buscar coa súa actividade lograr un impacto social. Estas empresas son as cooperativas, xunto con outras entidades entre as que se atopan as sociedades laborais e os centros especiais de emprego.