• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Bota a andar a Comisión de seguimento do Protocolo de colaboración entre o Concello e a USC

Tras a constitución da Comisión, a alcaldesa detallou que as reunións terán lugar "trimestralmente" e que neste primer encontro se concretou o funcionamento dos grupos de traballo "que comezarán de maneira inmediata a inicios do mes de marzo" para tratar temas de carácter urbanístico e de persoal.

ITINERARIO DE TELEFORMACIÓN PARA O EMPRENDEMENTO COOPERATIVO

O Plan de traballo a Unión de Cooperativas ofrece un Itinerario Formativo de 3 cursos para persoas con interese no emprendemento colectivo, integrado polas seguintes actividades de tele-formación gratuítos que se imparten dende a Aula Virtual de EspazoCoop.

Cursos do Itinerario de Formación:

O Pleno aproba de forma definitiva a modificación do PXOM sobre a regulación de usos

O Pleno do Concello deu luz verde á aprobación definitiva da modificación puntual do título III do PXOM de regulación de usos, entre eles, as vivendas de uso turístico ou VUT. A proposta contou co respaldo do Grupo Municipal Socialista e de Compostela Aberta, O BNG e o concelleiro non adscrito abstivéronse; e o Grupo Popular votou en contra.

Luz verde no pleno deste mes da Deputación ao primeiro tramo compostelán da Vía Verde, que sairá a licitación por 800.000 euros

No acto salientouse que en breve sairá a licitación a obra do primeiro tramo da Vía Verde ao seu paso polo concello de Santiago. A Deputación da Coruña levará a cabo as actuacións de contratación, execución e dirección das devanditas obras, que contan cun orzamento para ese primeiro tramo de preto de 800.000 euros; 500.000 euros achegados polo ente provincial, e 300.000, polo Concello.

O Concello de Santiago abre a partir de mañá o prazo de inscrición para a cobertura de 59 prazas

Tras a súa publicación no día de hoxe no Boletín Oficial do Estado, o Concello de Santiago abrirá a partir de mañá, 14 de febreiro, o prazo de solicitude para participar na convocatoria de 59 prazas de persoal funcionario de carreira das escalas de Administración xeral (31) e de Administración especial (25), así como tres prazas de persoal laboral fixo. Estas novas prazas así como as do proceso de estabilización e a próxima convocatoria de promoción internas, suman un total de 222 prazas.

Ábrese o prazo de solicitude de subvencións destinadas ao fomento de actividades a prol da igualdade e á prevención das violencias machistas

Estas axudas están destinadas a todas aquelas asociacións e entidades sen ánimo de lucro que, entre outros requisitos, teñan recollido expresamente nos seus estatutos, como obxecto ou entre os seus fins, a consecución da efectiva igualdade de oportunidades e de trato entre mulleres e homes e/ou a defensa dos dereitos e liberdades das persoas e colectivo LGTBQI. Tamén deben ter sede, domicilio social ou delegación permanente no termo municipal de Compostela.

A convocatoria conta con 3 liñas de axudas:

A Comisión de seguimento do V Plan de Igualdade conta con representación de todas as áreas e servizos do Concello

O "V Plan de Igualdade entre mulleres e homes do Concello de Santiago de Compostela", aprobado en pleno por unanimidade de todos os grupos da Corporación Municipal o pasado 4 de xullo; recolle os obxectivos e as medidas que van condicionar as políticas presentes e futuras de igualdade ata o ano 2025. Foi posible grazas á colaboración do persoal municipal, dos grupos políticos, do tecido asociativo e da poboación en xeral que participaron no seu desenvolvemento.

O Concello de Santiago promove un proxecto colaborativo de innovación social para loitar contra a vulnerabilidade na cidade

A situación socioeconómica mundial viuse danada pola crise sanitaria, que afectou ao ámbito laboral, con particular forza no sector servizos. O último informe da fundación FOESSA e a Cruz Vermella mostran que a precariedade laboral se duplicou, alcanzando xa a case 2 millóns de fogares. Isto supuxo unha maior brecha económica, co aumento dun 25% da diferenza entre a poboación con máis e menos ingresos. Tamén afectou á brecha de xénero e á exclusión social dos mozos e inmigrantes.