• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Compostela Walking Tours

A creación dos Compostela Walking Tours dotou á cidade de novos tours temáticos pola arquitectura contemporánea, parques e miradores, igrexas e conventos; polos seus establecementos gastronómicos e polos seus camiños nocturnos. Tamén poden visitarse talleres de oficios artesanais e artistas contemporáneos. A cidade, en tan diversas facetas, percórrese a pe en compañía dun guía que propón actividades e orienta o descubrimento.

A creación dos Compostela Walking Tours dotou á cidade de novos tours temáticos pola arquitectura contemporánea, parques e miradores, igrexas e conventos; polos seus establecementos gastronómicos e polos seus camiños nocturnos. Tamén poden visitarse talleres de oficios artesanais e artistas contemporáneos. A cidade, en tan diversas facetas, percórrese a pe en compañía dun guía que propón actividades e orienta o descubrimento.

Hai ademais unha novidosa audioguía para un completo percorrido independente. O abano complétase con opcións como a visita do patrimonio arquitectónico universitario, ofrecida pola USC, o a subida ás cubertas da Catedral, ofrecida polo Museo Catedralicio.

Periodo de actuación

Este programa levouse a cabo no periodo 2005-2017