• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Catálogo de Empresas de Economía Social de Compostela

A situación actual demanda reforaza a aposta de futuro pola economía social e dar un salto cualitativo que permita recoñecer as importantes achegas que realiza á sociedade, así como as oportunidades de mellora económica e social que ofrece.

A Concellaría de Políticas Sociais, Diversidad e Saúde do Concello de Santiago, no ámbito das súas competencias, ten entre os seus obxectivos realizar unha labora de fomento e apoio deste tipo de entidades. Non obstante, calquera actuación precisa primeiramente dun coñecmeento profundo do mesmo, polo que esta diagnose resposde á necesidade de coñecemento da economía social que se desenvolve no concello, para a súa posterior dinamización.

Caracteristicas

Esta diagnose sobre a Economía Social en Santiago de Compostela será polo tanto unha radiografía da situación das empresas e entidades deste tipo presentes no concello, que cuantifique e caracterixe este tipo de entidades e que sirva, por unha banda, de base para o deseño de accións encamiñadas ao seu fomento e dinamización e, por outro lado, para dar visibiildade ás accións, proxectos e valores das entidades que operan na ctualidade no concello.

Dirixido

Cabe destacar que esta dagnose está formada por unha mostra representativo de 61 entidades que accedron a facilitar os datos para aparecer neste catálogo.

Se eres unha entidade de economía social e che gustaría aparecer incluída na actualización deste documento que se realizará en setembro de 2017 podes achegarnos cumplimentado este formulario ao correo electrónico cersia@santiagodecompostela.gal

Periodo de actuación

Este programa levouse a cabo no periodo 2005-2017