SORTEO DUN CURSO ONLINE DE BUSINESS STRATEGY IMPARTIDO POLA EMPRESA ASMARTMIND

Data de escritura
Efectuado o día 26 de maio de 2014 no CERSIA Empresa o Sorteo dun curso online de Business Strategy impartdo pola empresa ASMARTMIND  entre as catro p ersoas participantes a saber:

  1. Tamara Rodríguez Silva
  2. Gustavo Castro Blanco
  3. Cristina Gamallo Solórzano

  4. RENATO ALFARO PORTAL

Resulta gañadora deste bono Dna. Cristina Gamallo Solorzano , obténdose ademáis a seguinte lista de suplentes:

  1. Tamara Rodríguez Silva
  2. Renato Alfaro Portal
  3. Gustavo Castro Blanco