• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Actuacións anteriores

Fóra de prazo

Promoción

O esforzo promocional de Turismo de Santiago ten o obxectivo fundamental de aumentar a ‘visibilidade’ de Santiago de Compostela nos principais mercados turísticos. O intenso calendario de presentacións, feiras, xornadas e viaxes de familiarización, que abarca todo o ano e os cinco continentes do planeta, vese recompensado cunha realidade: a cidade pasou neste século de ser un destino periférico a converterse nun destino de primeira orde tanto para os principais emisores internacionais como para o turismo español.

Fóra de prazo

Plan de Calidade en Destino

O Sistema Integral de Calidade Turística en Destino (SICTED) é unha iniciativa avalada pola Secretaría Xeral de Turismo e a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), que pretende elevar a calidade de todos os servizos turísticos das cidades a través da implantación dunha filosofía de traballo baseada na mellora continua.

Fóra de prazo

Plan de Desestacionalización Turística

Turismo de Santiago desenvolve desde 2002 un plan anual de desestacionalización turística. A campaña apela ao encanto inalterado da cidade en inverno para reforzar a temporada baixa do sector e propiciar estancias de fin de semana e pontes festivas nos meses de menor ocupación hoteleira.

Fóra de prazo

Plan de Excelencia Turística 2001-2004

O Plan de Excelencia Turística foi unha iniciativa xestionada durante tres anos (2001 – 2004) por Turismo de Santiago. O seu horizonte inmediato era a mellora notable na prestación de servizos turísticos durante o Ano Santo 2004, data para a cal Santiago aspiraba a consolidarse coma un dos primeiros polos turísticos, culturais e de congresos de España.

Fóra de prazo

Plan de Marketing Estratéxico do Turismo

Co Plan de Marketing Estratéxico do Turismo de Santiago de Compostela, o Concello de Santiago pretende dar un novo enfoque ao desenvolvemento turístico da cidade, para que se realice de forma sustentable e eficiente, definindo obxectivos, dando coherencia ás actuacións e funcionando, en fin, como unha plataforma de participación e consenso entre todos os axentes turísticos implicados: Concello de Santiago, Xunta de Galicia, organizacións e asociacións empresariais e sindicais, institucións culturais, relixiosas e universitarias, etc.

Fóra de prazo

Proxecto Persoa II

O proxecto Persoa II naceu có obxectivo de favorecer a integración laboral das persoas desempregadas a través da súa participación nun proceso integral de inserción, en ocupacións encadradas como novos filóns de emprego. O proceso contemplou formación, práctica laboral e acompañamento.

Fóra de prazo

Proxecto Persoa III

O 27 de de decembro do 2007 rematou o Proxecto Persoa III, que comezara o 14 de decembro do 2005 e que acadou un 98% de insercións laborais. 103 persoas (97 mulleres e 6 homes) das 105 (99 mulleres e 6 homes) que participaron en algunha das sete especialidades desenvolvidas no Proxecto Persoa III accederon ao mercado de traballo a través de contratos de diferente duración.

Fóra de prazo

Proxecto Crear

O obxectivo do Proxecto Crear é que accedan ao mercado laboral persoas con especiais dificultades de inserción ou reinserción: mulleres, persoas desempregadas de longa duración, etc.

Fóra de prazo

Noite Aberta de Primavera

A concellería de Comercio, dirixida por Reyes Leis, organiza por primeira vez a “Noite Aberta de Primavera” do comercio compostelán, que se celebrará o venres 18 de maio e que se integra dentro do programa municipal de actividades das Festas da Ascensión.