• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

O Goberno municipal aproba o anteproxecto e estudo de viabilidade do complexo deportivo de Santa Marta

A nivel de planeamento urbanístico, o ámbito da intervención prevista atópase en solo clasificado polo PXOM como solo urbanizable delimitado e DEP-2-SUP-6 Equipamento Deportivo 2. Localízase nunha parcela de 4.400 metros cadrados, situada entre as rúas das Trece Rosas e Maruxa Mallo.