• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

AXUDAS A STARTUPS

Fomentar a actividade das startups galegas ou cun centro de traballo en Galicia subvencionando os gastos e investimentos en que incorran desde o 1 de xaneiro de 2024 ata a data da solicitude de axuda.

A PROPOSTA DE VALOR NO EMPRENDEMENTO TECNOLÓXICO-DIXITAL

O obxectivo da sesión é aprender en que consiste a proposta de valor dun proxecto de emprendemento e traballar as distintas áreas que a compoñen para xerar un posicionamento diferencial. As persoas participantes adquirirán coñecementos en como detectar os aspectos ou variables que realmente valora o cliente.

Esta xornada está dirixida a:

“DESEÑA O TEU MPV (PRODUTO MÍMINO VIABLE) DIXITAL CON AGILE”

O principal obxectivo desta xornada é que os participantes estean equipados cos coñecementos e as ferramentas necesarias para deseñar e desenrolar un MPV dixital de maneira áxil, permitíndolles responder de maneira rápida e efectiva ás necesidades cambiantes dos usuarios e maximizar as posibilidades de éxito comercial na contorna dixital actual.

Esta xornada está dirixida a:

ROADMAP DA TRANSFORMACIÓN DIXITAL. COMO PODO LEVAR A CABO A TRANSFORMACIÓN DA MIÑA EMPRESA?

Os participantes coñecerán esta metodoloxía e comprenderán como analizar os diferentes puntos relevantes e críticos do seu proxecto para avaliar e implementar con éxito o cambio e a dixitalización nas diferentes áreas dos seus negocios.